Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Wythnos Gwrth-fwlio / Anti-bullying Week

Buodd y plant yn gwneud nifer o wahanol weithgareddau ade wythnos gwrth-fwlio

The children took part in a variety of activities during anti-bullying week.