Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Dydd Gwyl Dewi / St David's Day

Braf oedd gweld cymaint o’n disgyblion wedi gwisgo eu dillad traddodiadol Cymreig i’r ysgol. Cynhaliwyd ein gorymdaith Gŵyl Dewi o gwmpas Aberaeron a braf oedd gweld cymaint o bobl allan ar y stryd eleni. Cynhaliwyd amryw o weithgareddau i ddathlu’r diwrnod yn yr ysgol a chafwyd cawl blasus i ginio wedi cael ei goginio gan gogyddion yr ysgol.

It was good to see so many of our pupils dressed in traditional Welsh clothes for school. Our St David's Day parade took place around Aberaeron and it was great to see so many people out on the street this year. Various activities were held to celebrate the day at the school and a delicious soup for lunch was cooked by the school cooks.