Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd / Urdd Area Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i Nanw Griffiths-Jones ar ei buddugoliaeth yn y cystadleuthau unawd bl.2 ac iau, cerdd dant bl.2 ac iau ac hefyd llefaru unigol bl.2 ac iau yn yr eisteddfod. Pob lwc iddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Da iawn hefyd i Olwyn Horsey a Nanw Griffiths-Jones yn y gystadleuaeth Alaw Werin ac hefyd i griw yr Ymgom am eu hymdrechion ar y diwrnod. Aelodau’r Ymgom oedd Francessca Cooper, Anabelle Rogers, Jac Costello a Kai Lloyd.

Congratulations to Nanw Griffiths-Jones for her victor at the recent eisteddfod in the solo, cerdd dant and recitation competitions. Good luck in the National Urdd Eistedfod. Well done also to Olwyn Horsey and Nanw Griffiiths-Jones in the folk song competition and to the Ymgom crew for their great effort during the day. Members of the Ymgom are Francessca Cooper, Kai Lloyd, Anabelle Rogers and Jac Costello.