Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Fferm Blaencamel Farm

Cafodd disgyblion y dosbarth meithrin a derbyn fore wrth eu boddau wrth iddynt fynychu fferm Blaencamel. Cafwyd y cyfle i weld yr amrywiaeth o lysiau a oedd yn cael ei dyfu yno ac hefyd y cyfle i helpu i gynaeafu tomato a betys. Diolch yn fawr iawn i deulu’r Vince am y croeso ac am yr holl lysiau a chafwyd i fynd nôl i’r ysgol gyda ni.

The pupils of the Nursery and Reception class had a delightful morning as they visited Blaencamel Farm. They had the opportunity to see the variety of vegetables that were grown there and also the opportunity to help harvest tomatoes and beetroot. A big thank you to the Vince family for the welcome and for all the vegetables we received to return to school with.