Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ambiwlans Awyr Cymru / Wales Air Ambulance

Ar ddiwrnod y Gwasanaeth Brys 2022 ymwelodd cynrychiolydd o Ambiwlans Awyr Cymru ar ysgol i roi cyflwyniad i ddisgyblion yr ysgol am waith pwysig Ambiwlans Awyr Cymru.

On Emergency Service day 2022 a representative from the Welsh Air Ambulance visited the school to give a presentation to the pupils of the school about the important work of the Welsh Air Ambulance