Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Shwmae Sumae

Cuddiodd Seren a Sbarc carreg arbennig i bob dosbarth o gwmpas tref Aberaeron. Cafodd pob dosbarth amser wrth ei bodd yn darganfod ble oedd y garreg wedi cael ei guddio. Cafwydd hefyd nifer o weithgareddau amrywiol yn y dosbarthiadau i ddathlu’r diwrnod.

Seren and Sbarc hid a special stone for each class around the town of Aberaeron. All classes had a great time discovering where the stone had been hidden. There were also numerous activities held in class to celebrate the day.