Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gweithdy Dawns Diwali / Diwali Dance Workshop

Cafodd disgyblion blwyddyn 1 a 2 gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy dawnsio Diwali. Mwynhaeodd pawb y cyfle i gael blas ar y ddawns traddodiadol.

Year 1 and 2 pupils had the opportunity to take part in a Diwali dance workshop. Everyone enjoyed the opportunity to have a taste on the traditional dance.