Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod Dathlu Diwali / Diwali Celebration Day

Dathlodd disgyblion blwyddyn 2 Diwali drwy ddod i’r ysgol mewn dillad lliwgar. Coginiwyd ddanteithion Diwali er mwyn bwyta yn y prynhawn. Cafwyd y cyfle i wrando a dawnsio i gerddoriaeth a gwylio ffilm stori Rama a Sita

Year 2 pupils celebrated Diwali by coming to school in colourful clothes. Diwali delicacies were cooked to eat in the afternoon. They had the opportunity to sing and dance to music and watch a film of the story Rama and Sita