Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Taith Hydrefol / Autumnal Walk

Aeth y dosbarth Meithrin a Derbyn am daith gerdded Hydrefol o gwmpas Aberaeron yn casglu dail a mes. Cafwyd fore gwych yn defnyddio eu synhwyrau i weld, cyffwrdd, arogli a chlywed y byd o’u cwmpas.

The Nursey and Reception class went for an Autumnal walk around Aberaeron collecting leaves and acorns. A great morning was had using their senses to see, touch, smell and hear the world around them.