Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gala Nofio''r Urdd Swimming Gala

Cafwyd y canlyniadau gorau erioed i'r ysgol yng nghystadleuaeth y Sir ac fe fydd 9 plentyn yn mynd ymlaen i gynrychioli'r ysgol yng Ngala Cymru ym mis Ionawr.

The school achieved the best results ever in the county competition and as a result 9 children will now advance to the Welsh finals in 7 events in January.

Llongyfarchiadau a phob lwc i chi gyd yn y pwll nofio Cenedlaethol.

Congratulations and good luck to allpp