Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadleuaeth Pêl-rwyd Cymysg / Mixed Netball Competition

Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd yr ysgol an ennill rownd gogledd y sir yng nghystadleuaeth pêl-rwyd cymysg yr Urdd. Aethant ymlaen i gystadlu yn y ffeinal yn erbyn ennillwyr rownd y De yng ngwersyll yr Urdd Llangrannog ond yn anffodus colli oedd yr hanes ond fe chwaraewyd yn arbennig o dda.

Congratulations to the school’s year 5 and 6 mixed netball team for winning the northern round of the county in the Urdd mixed netball competition. They went on to compete in the final against the winners of the southern round at the Urdd camp in Llangrannog, but unfortunately after playing extremely well they lost right at the end.