Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwasanaeth y Cadoediad / Armistice Service

Cynhaliwyd wasanaeth ysgol gyfan arbennig i gofio’r cadoediad. Diolch i Gareth Jones o’r Lleng Brydeinig am gymryd rhan yn y gwasanaeth.

A special whole school assembly was held to remember the armistice. Thank you to Gareth Jones from the British Legion for taking part in the service.