Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

PWYSIG / IMPORTANT SIOE ''PANTDOLIG''

Yn anffodus, mae rhagolygon y tywydd a salwch disgyblion wedi ein gorfodi i ohirio'r perfformiadau heno a nos yfory. Y dyddiadau newydd yw Nos Iau 6ed Ionawr a Nos Wener, 7fed Ionawr.

Unfortunately, the predicted weather conditions and children's illness have forced us to postpone performances for this evening and tomorrow evening. The re-scheduled dates are Thursday 6th January and Friday 7th January.

.