Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Fari Lwyd

Soniwyd am hanes y Fari Lwyd gyda disgyblion blwddyn 1 a 2 a chynhaliwyd weithgareddau yn y dosbarth yn seiliedig a’r yr hanes.

 

Year 1 and 2 learnt about the 'Fari Lwyd and class activities were held based on the history.