Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bl.3 Llangrannog Year 3

Treulioddd Bl. 3 ddau ddiwrnod llawn iawn yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Cafwyd amser arbennig yn gwneud pob math o weithgareddau, ac yn cymdeithasu â phlant o ysgolion eraill. Dychwelodd pawb i’r ysgol drannoeth ychydig yn flinedig, ond wedi cael amser bythgofiadwy.

Year 3 spent two very full days at Llangrannog Urdd Camp. A special time was had doing all kinds of activities and socializing with children from other schools. Everyone returned to school the next day a little tired but having had an unforgettable time