Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd / Red, White & Green Day

Daeth pawb i’r ysgol yn gwisgo dillad coch, gwyn a gwyrdd. Dechreuwyd y diwrnod gyda gwasanaeth arbennig. Cynhaliwyd weithgareddau yn seiliedig a’r yr Urdd ac hefyd coch, gwyn a gwyrdd. Codwyd £112 tuag at yr Urdd.

Everyone came to school dressed in red, white and green clothes. A special assembly was held to start the day. Activities based on the Urdd and red, white and green were held in class. £112 was raised towards the Urdd.