Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwyl Offerynnol yr Urdd / Urdd Instrumental Festival

Llongyfarchiadau i Eva Berkshire a Charlie Vince am eu ymdrech arbennig yng Ngŵyl Offerynnol yr Urdd yn ddiweddar. Llwyddodd Charlie i ddod yn 3ydd yn yr unawd chwythbrennau.

Congratulations to Eva Berkshire and Charlie Vinve for their special effort at the recent Urdd Instrumental Festival. Charlie came 3rd in the Woodwind solo.