Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Dydd Gwyl Dewi / St David's Day

Braf oedd gweld cymaint o’n disgyblion wedi gwisgo eu dillad  traddodiadol Cymreig i’r ysgol. Cynhaliwyd ein gorymdaith Gŵyl Dewi o gwmpas Aberaeron a braf oedd gweld cymaint o bobl allan ar y stryd eleni eto. Cynhaliwyd Gymanfa Ganu yng nghapel Tabernacl yng ngofal Dafydd Pantrod a aelodau Siarter Iaith yr ysgol

It was great to see so many of our pupils dressed in their traditional Welsh clothes. Our annual St David’s Day parade was held around Aberaeron and it was nice to see so many people out on the street again this year. A 'Gymanfa Ganu' was held for pupils at Tabernacl Chapel, led by Dafydd Pantrod and members of the school Welsh Charter.