Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ymweliad i Llundain / London Visit

Bu Jack Richards-Davies a Heledd Evans, Llysgenhadon i Gomisiynydd y Plant yng Nghymru a Luke Richards, Cadeirydd y Cyngor Ysgol ar ymweliad a Llundain yn ddiweddar.

Jack Richards-Davies a Heledd Evans, Ambassadors for the Children's Commissioner for Wales and Luke Richards, Chairman of the School Council visited London recently.

.

Buont yn cynrychioli'r ysgol yn nathliadau Diwrnod y Gymanwlad yn Abati Westminster ac yna yn cwrdd â Mark Williams, AS yn y Senedd.

They represented the school at the Commonwealth Day celebrations at Westminster Abbey and then went on to meet Mark Williams MP at the Houses of Parliament.