Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bingo Nadolig / Christmas Bingo

Noson Bingo Nadolig y Plant yn cael ei gynnal ar Nos Iau, Rhagfyr 6ed

Christmas Bingo Night to be held on Thursday, December 6th.

yn Ysgol Gynradd Aberaeron i ddechrau am 6 o'r gloch.

Bwyd a diod ar gael a raffl.  Dewch yn llu.

at Aberaeron Primary School to start at 6 p.m.

Refreshments and raffle available.  Everyone welcome.