Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Blas am Oes / Appetite for Life - 18.11.09

Noson arbennig nos Fercher, Tachwedd 18fed am 3.30yp. A special night on Wednesday, 18th November at 3.30pm

bwydBydd noson arbennig yn yr ysgol ar Nos Fercher, Tachwedd 18fed am 3.30 yp. dan ofal y tim 'Blas am Oes'. Mae hwn yn gynllun pwysig y mae'r ysgol wedi bod yn ymwneud ag e ers dros flwyddyn. Mi fydd yna arddangosfa o fwydydd iachus ar gyfer pecynnau bwyd.

Hefyd lansiad llyfr rysetiau Ffrindiau'r Ysgol - yr anrheg Nadolig delfrydol am £3.50.

On Wednesday November 18th at 3.30pm 'Appetite for Life' will hold a session for parents in the school hall. This is an important project that the school has been privileged to be involved in for the last year. There will be a display of healthy food suitable for lunchboxes.

Friends of the School will also be launching their new cook book. This is an excellent Christmas stocking filler - for only £3.50.