Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cogurdd 2013

Llongyfarchiadau i Poppy Evans a enillodd rownd gyntaf cystadleuaeth Cogurdd yr Urdd

Da iawn i Dafydd Morgans hefyd a ddaeth yn 2il yn y gystadleuaeth.

Congratulations to Poppy Evans who won the first round of the Cogurdd Urdd Competition.

Well done to Dafydd Morgans who came 2nd in the competition.

Mi fydd Poppy yn mynd ymlaen yn awr i'r ail rownd.  Pob lwc iti.

Poppy will now go on to compete in the 2nd round.  Best of luck Poppy.