Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad Dyfed Cross Country

Yn ddiweddar bu 18 o blant yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Trawsgwlad Dyfed ac fe gafwyd perfformiadau canmoliadwy iawn.

Recently 18 children competed in the Dyfed Cross Country Championchips and we had excellent performances.

Dyma'r canlyniadau / Here are the results :-

Bl.4 merched  / Yr.4 girls - 10ed Chloe Towell

Bl.5 bechgyn / Yr.5 boys  - 9ed Joshua Tarling

Bl.5 bechgyn / Yr.5 boys - 2il Jakub Borzym

Bl.5 bechgyn tim / Yr.5 boys team 3ydd - Jakub Borzym, Brennin Davies, Kieran Jenkins

Bl.6 merched / Yr.6 girls - 6ed Hannah Davies

Bl.6 merched / Yr.6 girls - 8ed Lyneth Daly

Fe fydd Hannah, Lyneth a Jakub yn mynd ymlaen i gynrychioli Dyfed yn erbyn Gorllewin Morgannwg ar y 23ain o Fawrth. Anrhydedd fawr iawn.
Pob lwc i'r tri.

Hannah, Lyneth and Jakub will go on to represent Dyfed against West Glamorgan on the 23rd March.  A great achievement. 

Good luck to the three.