Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Athletau Dyfed Athletics

Ar nos Lun 24in o Fehefin aeth tim o'r ysgol i gystadlu yn y bencampwriaeth bwysig yma ac fe gafwyd perfformiadau gwych.  Oherwydd ymdrechion y plant daeth yr ysgol yn drydydd yng nghystadleuaeth yr ysgolion - y canlyniad gorau erioed.

On Monday evening 24th of June a team represented the school at this important event and performed magnificently achieving the position of the third best school throughout Dyfed.

Perfformiadau unigol gorau’r noswaith oedd :-

Merched—naid hir—Pippa Richards 2il
Merched—800m—Lyneth Daly 2il
Bechgyn—clwydi—Kieran Jenkins 2il
Bechgyn—taflu pwysau—Trystan James 1af
 
Fe fydd y pedwar yma yn mynd ymlaen i gynrychioli Dyfed yn erbyn Gorllewin Morgannwg ym mis Gorffennaf. Maent hefyd wedi cael gwahoddiad i gynrychioli Clwb Athletau Caerfyrddin yn erbyn timoedd athletau De Cymru—anrhydedd fawr iawn. 
Pob lwc iddynt.
 
The most notable individual performances were:
Girls—long jump—Pippa Richards 2nd
Girls—800m—Lyneth Daly 2nd
Boys—hurdles—Kieran Jenkins 2nd
Boys—shot putt—Trystan James 1st
 
These four will now go on to represent Dyfed in an inter counties match versus West Glamorgan. They have also been invited to represent Carmarthen Harriers Athletics Club in an event against other clubs from South Wales—a great honour.
Good luck to them.