Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadleuaeth Coginio yr Urdd Cooking Competition - 2il Rhagfyr/December

Mae'r Urdd yn cynnal cystadleuaeth coginio yn flynyddol.

The Urdd cooking competition is being held yearly.

bwydBydd rownd yr ysgol yn cael ei chynnal ar Nos Fercher, Rhagfyr 2il am 3.30py. Cofiwch fod angen i chi ddod a'r holl gynhwysion ac offer gyda chi. Dylai'r cyfan fod drosodd erbyn tua 5 o'r gloch.

Os oes diddordeb gennych dewch i nol y riset o'r swyddfa. Bydd angen enwau erbyn Tachwedd 24ain.

Our school round will be held on Wednesday, 2nd December at 3.30pm. Please remember that you will need to bring the ingredients and utensils with you. We should be finished by 5 o'clock.

If you are interested please call in the office for the recipe. We will need names by November 24th.