Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pencampwyr pel-rwyd yr Urdd Netball Championships

.Yn ystod yr hanner tymor cafodd y tim pel-rwyd lwyddiant ysgubol gan ennill cystadleuaeth yn erbyn 8 o dimau'r ardal.

This term the Netball team had a tremendous win competing against 8 teams from the area.

Ar ôl cystadlu brŵd—dyma’r canlyniadau:- Llandysul 3 Aberaeron 3; T.Llew Jones 1 Aberaeron 10; CarregHirfaen 2 Aberaeron 9; Pontrhydfendigaid 2 Aberaeron 3; a Ysgol Gymraeg Aberystwyth 3 Aberaeron 4.

Byddant bellach yn mynd ymlaen i gynrychioli'r Sir yn Genedlaethol yng Ngwyl Chwaraeon yr Urdd ym Mis Mai.

Aelodau’r tîm yw— Phoebe Elvy, Trystan James, Pippa Richards, Hannah Davies, Maddie Gwynne-Hughes Kieran Jenkins, Chloe Dunn—eilyddion Emily Jones, Aaron Fulton, Bethan Evans

Cafodd y tîm pêl-rwyd brofiad anhygoel yn cynrychioli Ceredigion yng Ngŵyl Chwaraeon yr Urdd yn Aberystwyth. Enillwyd 1 gêm a chollwyd 2. Roedd y safon yn arbennig o uchel ac rwy’n siwr y gwelwn y tîm yn mynd o nerth i nerth yn dilyn hyn. Diolch i Carolyn Davies am eu hyfforddi.

 

They went on to represent the Area on February 1st at Llangrannog. After keenly contested matches, the results were :- Llandysul 3 Aberaeron 3; T.Llew Jones 1 Aberaeron 10; Carreg Hirfaen 2 Aberaeron 9; Pontrhydfendigaid 2 Aberaeron 3 and Ysgol Gymraeg Aberystwyth 3 Aberaeron 4.

They will now go on to represent the County at the National Festival in May.

Team members are: Phoebe Elvy, Trystan James, Pippa Richards, Hannah Davies, Maddie Gwynne-Hughes, Kieran Jenkins, Chloe Dunn - reserves Aaron Fulton and Bethan Evans.

The Netball team had a fantastic experience representing the area at the Urdd Sports Festival at Aberystwyth.

We won 1 game and lost 2. The standard was exceptionally high and I’m sure that we will see the team go from strength to strength following this.
Thanks to Carolyn Davies for coaching them.