Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pencampwyr Criced Cylch Aeron/ Area Cricket Champions

Bu tim yr ysgol yn cystadlu eleni eto ac fe wnaethant yn arbennig iawn.

The school team competed once again this year and performed excellently.

,,

Enillwyd pob gem ac felly yr ysgol yw Pencampwyr Criced Cylch Aeron eleni eto.

Llongyfarchiadau i'r unarddeg plentyn.

They won every game thereby being named the Area Cricket Champions again. Congratulations to the eleven players involved.