Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bocsys Nadolig Rotary / Xmas Boxes

Mae'r bocsys Rotari wedi cyrraedd yr ysgol. Cofiwch ddod i'w nol o'r swyddfa.

The Rotary Xmas boxes have arrived, ready to be filled.  Please collect from the office.

Byddant yn cael eu casglu cyn yr hanner tymor.

They need to be returned by half term.