Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Clybiau Ysgol / School Clubs

Mi fydd Clwb yr Urdd yn ail ddechrau ar 12fed Ionawr, sef nos Fawrth nesaf.  Ni fydd clwb yn cael ei gynnal nos yfory, 5ed Ionawr.

Urdd Club will restart on 12th January.  There will be no club tomorrow, 5th January.

.