Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bag am Byth / Bag for Life

Bagiau ar werth yn yr ysgol a rhai busnesau yn y dre. Pris £5.00 (dewis o ddolen hir neu fyr).

Tretiwch eich hun neu rywun arall y Nadolig hwn.

Bag for Life for sale at the school and some local businesses in town. £5.00 each (option of long or short handle).

Treat yourself or someone else this Christmas.

Arluniwyd y bag gan Amy Elvy o Blwyddyn 4. Dyma fag i arbed yr amgylchedd tra'n cefnogi Ysgol Gynradd Aberaeron.

Gwerthir y bagiau gan Bwyllgor Ffrindiau'r Ysgol.

The bag has been designed by Amy Elvy Year 4. This is a bag to save the environment whilst supporting Aberaeron Primary School.

The bags are sold by Friends of the School Committee