Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cardiau Nadolig / Christmas Cards

Mae pob plentyn yn yr ysgol wedi cael y cyfle i greu dau becyn o gardiau Nadolig o'i cynllun personol nhw am £3.00 y pecyn.

Every pupil in school has had the opportunity of designing two packs of Christmas cards of their own design to sell for £3.00 a pack.

Eleni yr ydym ni wedi penderfynu gwerthu cardiau Nadolig i godi arian ar gyfer yr ysgol. Diolch i Mrs. Janet Morgan a Gwasg Aeron am eu cymorth.

Mi fydd y rhieni yn cael y cyfle cyntaf I brynu'r cardiau ac mi fydd unrhywbeth sydd ar ol yn cael eu gwerthu ar stondin Ffrindiau'r Ysgol yn Ffair Nadolig y Dref.

This year we have decided to raise some money for our school by selling Christmas cards. Thanks to Mrs. Janet Morgan and Gwasg Aeron for their help.

Parents will be given first refusal and any left overs will be sold at our school stand in the Aberaeron Community Christmas Fair.