Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Sir yr Urdd County Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i Ela Mablen Griffiths-Jones am ganlyniadau gwych yn Eisteddfod Sir yr Urdd dydd Sadwrn ym Mhontrhydfendigaid.

Mi wnaeth ddod yn 1af yn yr Unawd Bl.2 ac Iau ar Cerdd Dant Bl.2 ac Iau.

Congratulations to Ela Mablen Griffiths-Jones for a fantastic result at the Urdd County Eisteddfod last Saturday at Pontrhydfendigaid.

Ela came 1st in the Solo Yr. 2 & under and Cerdd Dant Yr. 2 and under.

Pob lwc Ela yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili ym mis Mai.

Good luck Ela at the Urdd Eisteddfod in Caerphilly in May.