Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pencampwyr Dyfed / Champions!!

Llongyfarchiadau i dím Athletau'r Ysgol ar ganlyniadau anhygoel gan ennill Pencampwriaeth Dyfed gyda 42 o bwyntiau.

Congratulations to the school's athletics team on fantastic results and winning Dyfed Championship with 42 points.

 

Dyma’r enillwyr:-

Freyja 1af—taflu pêl;

Cerys 1af—naid hir;

Emma 1af—dros y clwydi;

Joshua 2il—800m;

Rhys 4ydd—800m;

Daniel 3ydd—naid hir;

Tim cyfnewid merched 2il—Cerys, Meleri, Chloe a Emma;

Tim Cyfnewid bechgyn 4ydd—Gruffydd, Gwion, Josh a Daniel.

Bydd cynrychiolaeth dda yn mynd ymlaen i gynrychioli Dyfed ym mis Gorffennaf.

Here are the results:-

Freyja 1st—shot put; Cerys 1st—long jump;

Emma 1st—hurdles;

Joshua 2nd—800m;

Rhys 4th—800m;

Daniel 3rd—long jump;

Girls Relay Team 2nd—Cerys, Meleri, Chloe, & Emma; Boys Relay 2nd—Gruffydd, Gwion, Josh a Daniel.

There will be a good representation going on to represent Dyfed in July. Well done everyone.