Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Plant mewn Angen / Children in Need

Diolch yn fawr am godi £213.80 i Blant mewn Angen eleni.

Many thanks for raising £213.80 for Children in Need this year.

.