Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Gylch yr Urdd Area Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i'r plant a ddaeth i'r brig yn Eisteddfod Gylch yr Urdd yn Felinfach:-

Congratulations to the pupils who were successful at the Area Eisteddfod in Felinfach.

Ela Mablen Griffiths-Jones, 1af Llefaru Bl.2 ac Iau / 1st, Recitation Yr.2 and under

Ela Mablen, 1af Unawd Cerdd Dant Bl.2 ac Iau / 1st , 'Cerdd Dant' Solo Yr. 2 and under

Fflur McConnell, 1af Unawd Bl.2 ac Iau / 1st, Solo Yr.2 and under

Connor Franklin, 1af Llefaru i ddysgwyr Bl.5 a / 1st, Recitation for Learners Yr. 5 & 6

Fflur McConnell, 2il Llefaru Bl.2 ac Iau / 2nd, Recitation Yr.2 and under

Ela Mablen Griffiths-Jones, 3ydd Unawd Bl.2 ac Iau / 3rd, Solo Yr.2 and under

Caryl Shepherd, 3ydd Unawd Bl. 5 a 6 / 3rd, Solo Yr 5 & 6

Swyn Dafydd, 3ydd Alaw Werin Bl.6 ac Iau / 3rd, Folk Song Yr.6 & under

Parti Unsain, 1af / 1st

Parti Llefaru, 2il / 2nd

Ymgom, 2il / 2nd

Ensemble Offerynnol, 2il / Instrumental Ensemble, 2nd

Swyn Dafydd, 2il UnawdTelyn / Harp Solo 2nd

 

 

.

Mi wnaeth 35 o ddisgyblion gystadlu yn yr Eisteddfod Gylch yn Felinfach ddoe, da iawn chi gyd.

Pob lwc i Ela, Fflur, Connor a'r Parti Unsain a fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Sir yr Urdd ym Mhontrhydfendigaid.

35 pupils competed at the Area Urdd Eisteddfod in Felinfach yesterday, great effort by all.

All the best to Ela, Fflur, Connor and the 'Parti Unsain' who will be competing at the County Urdd Eisteddfod in Pontrhydfendigaid.