Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gweithdai Radio Workshop

Bu Marc Griffiths yn treilio pedwar diwrnod yng nghwmni dosbarthiadau CA.2. Cafodd pob un o'r dosbarthiadau gyfle i greu rhaglen radio a gafodd ei darlledu gyda'r nos ar Cymru FM.

Marc Griffiths spent four days in the company of KS.2 pupils. All the children had the opportunity to create a radio programme which was broadcast on Cymru FM.

Mwynhaodd pawb y profiad a diolch i Marc am ddysgu cymaint o sgiliau newydd i ni..

Everyone enjoyed the experience and thank you Marc for learning new skills to us.