Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cyngerdd ''Paradwys'' Concert

Cafodd côr yr ysgol anrhydedd arbennig pan ofynnwyd iddynt berfformio yng nghwmni Shân Cothi ac Aled Wyn Davies yn Eglwys y Drindod, Aberaeron

The school choir had a great honour when they were asked to perform in the company of Shân Cothi and Aled Wyn Davies at the Holy Trinity Church, Aberaeron.

Bu'r côr yn canu dwy gân ac yna fe ymunwyd â Shân ac Aled i ganu 'Danfonaf Angel'. Cafodd y gynulleidfa eu gwefreiddio gan y perfformiad.

Diolch am y cyfle.

.

The choir sang two songs and then joined Shân and Aled to sing 'Anfonaf Angel. The audience were wowed by the performance.

Thank you for the opportunity.