Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod yr Urdd - Sir Fflint/Flintshire

Llongyfarchiadau i Ela Mablen Griffiths-Jones ac i Fflur McConnell.

Congratulations to Ela Mablen Griffiths-Jones and to Fflur Mc.Connell.

Gwnaeth Ela ennill y wobr gyntaf am ganu Cerdd Dant dan 8 oed a'r ail wobr am Lefaru yn yr un oed yn Fflint eleni.

Yr un llongyfarchiadau i Fflur ar ennill y trydydd wobr am ganu dan 8. 

Rydym fel ysgol yn ymfalchio yn eich camp anhygoel.  Gwych ferched!

Ela won the 1st prize in the 'Cerdd Dant' Solo under 8 competition and the 2nd prize in the Recitation competition, under 8. 

Well done to Fflur McConnell who won the 3rd prize for the Solo under 8 competition. 

Fantastic girls, great achievement!