Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diolch Blwyddyn 6

Pob hwyl i flwyddyn 6, diolch am eich cyfraniad gwerthfawr i'r ysgol. Byddwn yn gweld eich eisiau!

Good luck year 6, thank you for your great contribution to Aberaeron school life!We'll miss you!