Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Noson TGCh/ ICT night

Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi ein noson TGCh. Roedd cyflwyniadau ar y Fframwaith Cymhwysedd  Digidol, disgwyliadau'r cwricwlwm, e-ddiogelwch, hwb ac wrth gwrs y rhaglen dablau newydd T.T. Rockstars. Diolch i'r disgyblion am eu gwaith arbennig. Thanks to all parents who supported our ICT information night. We had presentations on the new Digital Competency Framework, HWB, E-safety and of course our new digital times tables programme T.T. Rockstars. Thanks to the pupils for their excellent work.