Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Gŵyl y Banc

Ysgol a’r Gau

LLUN/MONDAY

Bank Holiday

School Closed

 

Peli Cig mewn Saws Tomato

L~Peli Cig llysieuol

Troellau Pasta, Bara Garlleg

Pys ac india-corn

Myffin Siocled a Gellyg gyda Gwydryn o Laeth neu Ffrwythau Ffres

MAWRTH/TUESDAY

Meat Balls in a Tomato Sauce

V-Vegetarian Meatballs

Pasta Spirals, Garlic Bread

Peas & Sweetcorn

Pear & Chocolate Flavoured Muffin with Glass of Milk or Fresh Fruit

Brest Cyw Iar gyda Stwffin Perlysiau & Grefi

V~ Caserol Quorn

Tatws Hufennog

Moron & Brocoli

Cacen Siocled Grensiog gyda Sudd ffrwythau neu Ffrwythau ffres

MERCHER/WEDNESDAY

Roast Chicken Breast, Herb Stuffing & Gravy

V~ Quorn Casserole

Creamed Potatoes

Carrots & Broccoli

Crunchy Chocolate Flavoured Cake with fruit juice or Fresh fruit

 

Cyw Iâr wedi’i lapio

Ll ~ Nygets Llysieuol

Sglodion neu Daten bob

Moron wedi ei gratio a Salad Cymysg

Melba Eirin Gwlanog neu Ffrwythau Ffres

IAU/THURSDAY

 

Freshly filled chicken wrap

V-Vegi Nuggets

Chips or Jacket Potato

Grated Carrot or Beetroot salad and Mixed Salad

Peach Melba or Fresh Fruit

 

Bysedd Pysgod

Ll ~ Bysedd heb bysgod

Tatws Hufennog

Ffa Pob/ Pys gyda Ffyn Llysiau

Ffrwythau a jeli gyda hufen neu Ffrwythau Ffres

 

GWENER/FRIDAY

Fish Fingers

V~ Fishless Fingers

Creamed Potatoes

Baked Beans or Peas Veg Sticks

Fruity Jelly with Cream or Fresh Fruit

 

LLUN/MONDAY

Bank Holiday

School Closed

 

Gŵyl y Banc

Ysgol a’r Gau

MAWRTH/TUESDAY

Meat Balls in a Tomato Sauce

V-Vegetarian Meatballs

Pasta Spirals, Garlic Bread

Peas & Sweetcorn

Pear & Chocolate Flavoured Muffin with Glass of Milk or Fresh Fruit

Peli Cig mewn Saws Tomato

L~Peli Cig llysieuol

Troellau Pasta, Bara Garlleg

Pys ac india-corn

Myffin Siocled a Gellyg gyda Gwydryn o Laeth neu Ffrwythau Ffres

MERCHER/WEDNESDAY

Roast Chicken Breast, Herb Stuffing & Gravy

V~ Quorn Casserole

Creamed Potatoes

Carrots & Broccoli

Crunchy Chocolate Flavoured Cake with fruit juice or Fresh fruit

 

Brest Cyw Iar gyda Stwffin Perlysiau & Grefi

V~ Caserol Quorn

Tatws Hufennog

Moron & Brocoli

Cacen Siocled Grensiog gyda Sudd ffrwythau neu Ffrwythau ffres

IAU/THURSDAY

 

Freshly filled chicken wrap

V-Vegi Nuggets

Chips or Jacket Potato

Grated Carrot or Beetroot salad and Mixed Salad

Peach Melba or Fresh Fruit

 

Cyw Iâr wedi’i lapio

Ll ~ Nygets Llysieuol

Sglodion neu Daten bob

Moron wedi ei gratio a Salad Cymysg

Melba Eirin Gwlanog neu Ffrwythau Ffres

GWENER/FRIDAY

Fish Fingers

V~ Fishless Fingers

Creamed Potatoes

Baked Beans or Peas Veg Sticks

Fruity Jelly with Cream or Fresh Fruit

 

Bysedd Pysgod

Ll ~ Bysedd heb bysgod

Tatws Hufennog

Ffa Pob/ Pys gyda Ffyn Llysiau

Ffrwythau a jeli gyda hufen neu Ffrwythau Ffres