Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Peli cig mewn saws tomato, pasta, llysiau cymysg

Crymbl ffrwythau gyda cwstard neu ffrwythau ffres

Peli Quorn

LLUN/MONDAY

Meatballs in tomato sauce, pasta and mixed vegetables

Fruity crumble with custard or fresh fruit

Quorn balls

 

 

Brest cyw iâr, stwffin, tatws hufennog, moron, ffa gwyrdd a grefi

Myffin siocled gyda sudd ffrwythau neu ffrwyth ffres

Slesig Morgannwg

MAWRTH/TUESDAY

Chicken breast, stuffing, creamed potatoes, carrots, green beans, and gravy

Chocolate muffin with fruit juice or fresh fruit

Glamorgan sausage

Cyw iâr wedi grilio, tatws ciwb cras, bara crystiog, ffa pob a ffyn llysiau

Rholyn sbwng hufen iâ neu ffrwyth ffres

Nygets llysiau

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken grills, crispy potato cubes, crusty bread, baked beans and vegetable sticks

Ice cream sponge roll or fresh fruit

Vegetable nuggets

 

Pasta caws a tomato, bara crystiog, pys a chorn melys

Sbwng oren suddog gyda saws siocled poeth neu ffrwyth ffres

IAU/THURSDAY

Cheesy tomato pasta, crusty bread, peas and sweetcorn

Juicy orange sponge with hot chocolate sauce

Bysedd pysgod eog, sglodion a phys

Cacen siocled creisionllyd a llaeth

Bysedd di-bysgod

 

GWENER/FRIDAY

Salmon fish fingers, chips and peas

Crunchy chocolate flavoured cake with milk

Fishless fingers

LLUN/MONDAY

Meatballs in tomato sauce, pasta and mixed vegetables

Fruity crumble with custard or fresh fruit

Quorn balls

 

 

Peli cig mewn saws tomato, pasta, llysiau cymysg

Crymbl ffrwythau gyda cwstard neu ffrwythau ffres

Peli Quorn

MAWRTH/TUESDAY

Chicken breast, stuffing, creamed potatoes, carrots, green beans, and gravy

Chocolate muffin with fruit juice or fresh fruit

Glamorgan sausage

Brest cyw iâr, stwffin, tatws hufennog, moron, ffa gwyrdd a grefi

Myffin siocled gyda sudd ffrwythau neu ffrwyth ffres

Slesig Morgannwg

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken grills, crispy potato cubes, crusty bread, baked beans and vegetable sticks

Ice cream sponge roll or fresh fruit

Vegetable nuggets

 

Cyw iâr wedi grilio, tatws ciwb cras, bara crystiog, ffa pob a ffyn llysiau

Rholyn sbwng hufen iâ neu ffrwyth ffres

Nygets llysiau

IAU/THURSDAY

Cheesy tomato pasta, crusty bread, peas and sweetcorn

Juicy orange sponge with hot chocolate sauce

Pasta caws a tomato, bara crystiog, pys a chorn melys

Sbwng oren suddog gyda saws siocled poeth neu ffrwyth ffres

GWENER/FRIDAY

Salmon fish fingers, chips and peas

Crunchy chocolate flavoured cake with milk

Fishless fingers

Bysedd pysgod eog, sglodion a phys

Cacen siocled creisionllyd a llaeth

Bysedd di-bysgod