Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Clybiau Ysgol

Clwb Pêl-rwyd

Mae clwb pêl-droed yn cael eu gynnal a'r ôl ysgol bob nos Lun rhwng 3:30 a 4:00 i ferched blynyddoedd 5 a 6.  

Clwb yr Urdd

Mae clwb yn gored i ddisgyblion o'r dosbarth derby hyd at flwyddyn 6. Mae raid i bawb sydd am fynychu food yn aelod o'r Urdd

Cofrestrwch ar Urdd trwy ddilyn y ddolen Ymuno | Urdd Gobaith Cymru

Mae amserlen o weithgareddau yn cael eu rannu gyda rhieni yn dymhorol.

CYLCH MEITHRIN ABERAERON

Mae'r ysgol a darpariaeth gofal tu allan i'r ysgol ar y campws.

Er mwyn sicrhau lle i'ch plentyn dylid cofrestri mewn da bryd.

Mae angen i chi gwblhau ac arwyddo cytundeb a fydd yn parhau am hanner tymor.

Os am ragor o fanylion cysylltwch a Diana - clwbadar@outlook.com

Clwb Cywion

Dydd Llun - Dydd Gwener o 1.00yp - 3.00yp ar gyfer plant 2 1/2 - 4 oed. Pris y sesiwn £6.50.

Clwb Adar

Dydd Llun - Dydd Gwener o 3.30yp - 5.00yp ar gyfer plant 3 - 11 oed. Pris y sessiwn £6.50.