Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Clybiau Ysgol

Rydyn wedi dechrau clybiau amser cinio yn yr ysgol. Oherwydd natur rheolau Covid o fewn yr ysgol nid yw’n bosib cymysgu swigod dosbarth, felly bydd pob blwyddyn gyda’r cyfle i fynychu tri chlwb dros gyfnod o bedair wythnos. Bydd angen i’r disgyblion sydd â diddordeb i ymuno yn ein ‘clwb rhedeg’ dod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corf ar y diwrnod hwnnw.

Amserlen Clybiau Amser Cinio

Wythnos yn dechrau

Digidol

(Mawrth)

Garddio

(Mercher)

Rhedeg

(Iau)

27/9/2021

Blwyddyn 5

12.20-12.45

Blwyddyn 6

12.20-12.45

Blwyddyn 4

12.50-1.15

4/10/2021

Blwyddyn 6

12.20-12.45

Blwyddyn 3

12.50-1.15

Blwyddyn 5

12.20-12.45

11/10/2021

Blwyddyn 3

12.50-1.15

Blwyddyn 4

12.50-1.15

Blwyddyn 6

12.20-12.45

18/10/2021

Blwyddyn 4

12.50-1.15

Blwyddyn 5

12.20-12.45

Blwyddyn 3

12.50-1.15

 

CYLCH MEITHRIN ABERAERON

Mae'r ysgol a darpariaeth gofal tu allan i'r ysgol ar y campws.

Er mwyn sicrhau lle i'ch plentyn dylid cofrestri mewn da bryd.

Mae angen i chi gwblhau ac arwyddo cytundeb a fydd yn parhau am hanner tymor.

Os am ragor o fanylion a wnewch chi gysylltu a'r ysgol.

Clwb Cywion

Dydd Llun - Dydd Gwener o 1.00yp - 3.00yp ar gyfer plant 2 1/2 - 4 oed. Pris y sesiwn £6.50.

Clwb Adar

Dydd Llun - Dydd Gwener o 3.30yp - 5.00yp ar gyfer plant 3 - 11 oed. Pris y sessiwn £6.50.