Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ffrindiau'r Ysgol

PWYLLGOR FFRINDIAU'R YSGOL 2018-2019

Cadeirydd: Dai Davies

Is Gadeirydd: Rhian Whitfield

Ysgrifenyddes: Laura Long, Rebecca Wood, Sarah-Jane Thomas

Trysorydd: Delyth Williams

Os am wybodaeth cysylltwch â : unrhyw aelod o'r pwyllgor


Bydd cyfarfod nesaf Ffrindiau'r Ysgol yn cael eu gynnal yn neuadd yr ysgol ar y 14eg o Fai am 6:30y.h.