Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llysgenhadon Ysgol

Llysgenhadon i Gomisiynydd y plant yng Nghymru

                                                          

2018/19:  Amber Wood, Oliver Paine, Wil Jones, Ellis Jones a Eos Dafydd


Llysgenhadon Chwaraeon

                                                                                        

                                                           

2018/19:   Brody Gaskell,  Kaitlyn Gwynne-Jones, Iolo Trigg a Cari Jenkins