Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Profion Cenedlaethol

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Fe fydd y profion Cenedlaethol ar gyfer blynyddoedd 2 i 6 yn cael eu cynnal rhwng y 30/04/2024 a 03/05/2024. Fe fydd profion darllen Cymraeg, mathemateg gweithdrefnol a mathemateg rhesymu i bawb. Fe fydd profion darllen Saesneg ar gyfer blwyddyn 3 ymlaen. Gweler isod dolenni ar gyfer gwybodaeth i rieni am y profion yn ogystal â phapurau ymarfer.Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach parthed y profion, croeso i chi alw'r ysgol.

Gwybodaeth i rieni

http://dysgu.cymru.gov.uk/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?lang=cy

Deunydd Ymarfer

http://dysgu.cymru.gov.uk/resources/browse-all/reading-sample

Gweihgareddau ymarfer darllen Cymraeg ar gyfer y profion Cenedlaethol.

 

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/